fbpx

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że kupując tekst czy grafikę na swoją stronę internetową, bloga, socia media itp. nabywasz do nich prawa autorskie? Tylko które – autorskie prawa osobiste czy autorskie prawa majątkowe – i co się z tym faktem wiąże?

Autorskie prawa osobiste

Warto wiedzieć, że polskie prawo autorskie odróżnia dwa rodzaje autorskich praw – osobiste i majątkowe. Różnią się one głównie tym, że majątkowe prawa autorskie możesz kupić, natomiast osobistych prawa autorskich do utworu nie nabędziesz nigdy, no chyba że sam wykonałeś dane dzieło.

Autorskie prawo osobiste to więź twórcy z utworem. Jest ona nieograniczona w czasie i nie podlega zrzeczeniu się lub zbyciu. Oznacza to, że autor dzieła dożywotnio pozostanie jego autorem i ma prawo oznaczać utwór swoim imieniem i nazwiskiem, pseudonimem, a także udostępniać go anonimowo. Każda próba podpisania się pod czyimś utworem stanowi naruszenie autorskich praw osobistych i oznacza tzw. plagiat.

Twórca ma prawo m.in. zdecydować, czy upubliczni utwór, czy pozostanie on na zawsze w jego szufladzie. Ponadto może podjąć decyzję o zmianie treści utworu, jego formy, nawet jeśli prawa majątkowe zostały przekazane osobie trzeciej. Przykładowo, wydawca książki nie ma prawa ingerować w jej treść, bez zgody twórcy.

Podsumowując, autorskie prawa osobiste nie służą ochronie interesów majątkowych twórcy, lecz chronią one niezbywalne prawo do utworu, a także godność autora, będącą następstwem jego intelektualnego związku z dziełem.

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawo majątkowe oznacza natomiast, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Autorskie prawo majątkowe przysługuje twórcy, jednak możliwe jest, po uzyskaniu zgody autora, korzystanie z utworu przez inne osoby.

Od powyższej zasady istnieją wyjątki. W niektórych sytuacjach zgoda na korzystanie z utworu nie jest wymagana od właściciela praw majątkowych. Przede wszystkim dotyczy to tzw. dozwolonego użytku, co oznacza, że bez zezwolenia twórcy można nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Możliwe jest też cytowanie fragmentów utworu, przy czym za każdym razem należy wymienić imię i nazwisko twórcy oraz źródło utworu.

W przeciwieństwie do autorskich praw osobistych, prawa majątkowe są zbywalne i to właśnie stanowi podstawę, że możesz nabyć od innych ich utwór i z niego korzystać.

Jakie prawa nabywasz od copywritera?

Jeżeli kupujesz teksty od copywritera,  powinieneś zawrzeć z nim umowę, z której będzie wynikało, że nabędziesz majątkowe prawo do utworu na określonych polach eksploatacji. Warto wiedzieć, że umową są również ustalenia mailowe!

Musisz pamiętać przy tym, że nie masz prawa zmieniać treści utworu czy w jakikolwiek sposób w niego ingerować, bo byłoby to naruszenie osobistych praw autorskich. Możesz natomiast umieszczać tekst na swojej stronie internetowej. Nabywasz bowiem w pewnym sensie licencję do utworu i jego wykorzystywania na polach eksploatacji, na które umówisz się z copywriterem i przez czas, na który otrzymasz majątkowe prawa autorskie.

Potrzebujesz ciekawych tekstów copywriterskich na swoją stronę, bloga, postów na social media? A może chciałbyś je urozmaicić o niepowtarzalne grafiki? Zapoznaj się z naszą ofertą!