fbpx

Czy wiesz, czym jest schemat komunikacji Jakobsona i z jakich elementów się składa? Jeśli chcesz tworzyć dobre teksty copywriterskie, warto się z nim zaznajomić!

Czym jest schemat komunikacji Jakobsona?

Schemat Jacobsona to jeden z najbardziej popularnych modeli komunikacji, który można odnieść zarówno do komunikatów mówionych, jak i pisanych. Konstruowanie przekazu z dbałością o wszystkie powyższe elementy, pozwala stworzyć idealną, zrozumiałą przez wszystkie strony komunikację. Model ten opiera się na sześciu elementach:

 • nadawca,
 • odbiorca,
 • kontekst,
 • kontakt,
 • komunikat,
 • kod.

Każdy z powyżej wymienionych elementów odnosi się natomiast do odpowiadającej mu funkcji:

 1. Ekspersywna – skupia się na nadawcy, który w komunikacie okazuje określone emocje, uczucia i wyraża swoje opinie (np. Cieszę się, że Cię widzę!);
 2. Impresywna – skupia się na odbiorcy, który pod wpływem komunikatu doświadcza  określonych uczuć czy emocji (np. Kup teraz!, Jesteś tego warta!);
 3. Poznawcza – dotyczy kontekstu, czyli wszystkich okoliczności (czas, miejsce, charakter), które występują podczas przekazywania komunikatu (np. Webinar odbędzie się w najbliższy czwartek);
 4. Metajęzykowa – skupia się na kodzie, czyli samym języku (np. Czy dobrze rozumiem, że…?);
 5. Fatyczna – dotyczy podtrzymaniu kontaktu (np. Jak leci?);
 6. Poetycka – dotyczy wartości estetycznych przekazu (np. hasła reklamowe: I’m lovin’ it!, No to Frugo!, Z Kasią Ci się upiecze).

Tyle teorii, a co z praktyką? Z modelu komunikacji Jakobsona korzystamy na co dzień, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, np. kiedy piszemy maile czy rozmawiamy z przyjaciółmi. Schemat ten może (lub raczej powinien) być również wykorzystywany świadomie, np. do budowania przekazów reklamowych, tworzenia sloganów czy pisania tekstów copywriterskich.

Jak teksty copywriterskie mogą wykorzystać schemat Jacobsona?

Pisząc dobre teksty copywriterskie (zobacz też nasz artykuł o tym, jakie powinny być dobre teksty na www!), każdy copywriter dbający o jakość i jasność przekazu, powinien mieć na uwadze wszystkie elementy schematu Jakobsona, czyli:

 • odbiorcę – do kogo pisze? Kto jest jego grupą docelową? Jakie emocje chce w niej wzbudzić?
 • nadawcę – co sam czuje? Co chce wyrazić?
 • kontekst – jaki zasób wiedzy ma odbiorca? Czy zna kontekst opisywanego tematu?
 • kontakt – czy uwaga czytelnika skupiona jest na czytanym tekście, a jeśli nie, to jak ją przywołać?
 • komunikat – czy tekst jest przyjemny w odbiorze, czy ma wartości estetyczne?
 • kod – czy używany przez niego język jest adekwatny do grupy docelowej? Czy komunikat jest zrozumiały dla czytelników?

Jakie są korzyści ze świadomego stosowania schematu Jakobsona? Dzięki dbałości o wszystkie powyższe elementy, teksty copywriterskie:

 • są bardziej nastawione na czytelnika, odwołują się bezpośrednio do jego potrzeb,
 • charakteryzują się odpowiednim stylem, dostosowanym do charakteru przekazu,
 • w jasny sposób przekazują wszystkie istotne informacje.

Potrzebujesz profesjonalnych tekstów copywriterskich? Zobacz naszą ofertę!