fbpx

W jaki sposób copywriter freelancer może rozliczać się z urzędem skarbowym? Jakie ma możliwości współpracy z firmami i co mu się najbardziej opłaca? W tym artykule doradca podatkowy Aleksandra Trocińska opowiada o aspektach podatkowych bycia copywriterem-frelancerem.

Umowa o dzieło dla copywritera

Najczęściej copywriter freelancer zawiera z firmami, dla których tworzy teksty copywriterskie, umowy o dzieło. Umowa taka charakteryzuje się tym, że copywriter w jej ramach wykonuje konkretne dzieło – tj. ma stworzyć np. 5, 10, 15 tekstów lub napisać 50 tysięcy znaków ze spacjami. Umowa taka kończy się zatem bardzo konkretnym dziełem i zazwyczaj trwa krótko. Umowa przestaje obowiązywać w momencie zakończenia tworzenia dzieła i jego przekazania.

Po wykonaniu dzieła i otrzymaniu wynagrodzenia od firmy w zasadzie rola copywritera się kończy. Nie musi się on martwić o rozliczenie podatku, ponieważ zrobi to za niego zlecający dzieło – płatnik.

Płatnik pobierze od wynagrodzenia copywritera podatek PIT według skali podatkowej. Podatek wynosi 12% dla dochodu do 120 tysięcy zł i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. Od 2023 roku copywriter będzie mógł upoważnić płatnika do tego, aby ten zastosował kwotę zmniejszającą podatek przy obliczaniu i poborze podatku.

50% koszty uzyskania przychodów

Copywriterzy, którzy zawierają umowy o dzieło z firmami, powinni pamiętać o prawie do 50% kosztów uzyskania przychodów. Copywirterzy jako twórcy autorskich tekstów (utworów) o charakterze publicystycznym lub literackim mają prawo do tego przywileju podatkowego.

Polega to na tym, że płatnik pobiera podatek od wynagrodzenia pomniejszonego o 50% koszty uzyskania przychodów.

Przykład:

  • Wynagrodzenie brutto wynosi 3000 zł;
  • 50% koszty uzyskania przychodów to: 3000 zł * 50% = 1500 zł;
  • Podatek, który płatnik pobierze to: (3000 zł – 1500 zł) * 12% = 180 zł.

Gdyby płatnik nie zastosował 50% kosztów uzyskania przychodów, pobrany podatek wyniósłby 360 zł. Wobec tego copywriter otrzymałby odpowiednio mniejsze wynagrodzenie.

Copywriterzy powinni „walczyć” o 50% koszty uzyskania przychodów. Większość płatników tego nie wie i ich nie stosuje. Nawet jeżeli jednak płatnik nie zastosuje podwyższonych kosztów, to copywriter będzie to mógł zrobić w rozliczeniu rocznym.

Ważne jest, aby umowa o dzieło wyraźnie wskazywała, że copywriter tworzy teksty stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego i że przenosi na zlecającego dzieło majątkowe prawa autorskie do tego tekstów na określonych polach eksploatacji. Więcej o majątkowych prawach autorskich dowiesz się z artykułu Autorskie prawa majątkowe i osobiste – które przekazuje Ci copywriter.

Działalność nierejestrowana

Nie każda firma chce współpracować z copywriterem, który odmawia wystawienia rachunku czy faktury. Copywriter, który nie ma zarejestrowanej działalność gospodarczej, może napotkać w takim przypadku trudności we współpracy z taką firmą.

Ratunkiem może być działalność nierejestrowana. Ustawa Prawo przedsiębiorców zakłada, że osoba fizyczna może nie rejestrować firmy, jeżeli przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Copywriter może zatem zarabiać do 1500 zł miesięcznie (stan na: 2022 r.) i nie rejestrować firmy.

Taki copywriter ma prawo, a nawet obowiązek wystawić firmie rachunek, oczywiście bez podatku VAT.

Copywriter musi pamiętać, że po zakończeniu roku ma obowiązek samodzielnie rozliczyć podatek. Składa wówczas zeznanie podatkowe PIT-37. Wskazuje tam wysokość przychodów z działalności nierejestrowanej oraz płaci podatek PIT według skali podatkowej. W ciągu roku copywriter nie musi odprowadzać żadnych zaliczek na podatek.

Należy pamiętać, że jeżeli przychód miesięczny przekroczy 1500 zł, to copywriter w ciągu 7 dni musi zarejestrować działalność gospodarczą.

umowa z copywriterem

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Copywriter może w końcu pisać teksty copywriterskie i rozliczać podatki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Rejestracja firmy jest bardzo prosta – można zrobić to samodzielnie przez Internet.

W ramach działalności gospodarczej copywriter może wybrać sobie formę opodatkowania, w której chce rozliczać podatki. Są one następujące:

Skala podatkowa

Na skali podatkowej podatek płaci się od dochodu. Copywriter może osiągnięte przychody pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów i o składki ZUS.

Stawka podatku wynosi 12% dla dochodu rocznego do wysokości 120 tys. zł rocznie, a powyżej tej kwoty – 32%. Kwota wolna od podatku to 30 tys. zł.

Dodatkowym znacznym obciążeniem będzie składka zdrowotna – 9% od dochodu.

Skala podatkowa powinna być rozważona przez osoby, których roczny dochód nie przekroczy kwoty 120 tys. zł.

Podatek liniowy

Na podatku liniowym przedsiębiorcy płacą podatek według stawki 19% również od dochodu (przychody minus koszty).

Składka zdrowotna wynosi od 4,9% od dochodu. Na podatku liniowym można odliczyć od dochodu maksymalnie kwotę 8700 zł zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega na tym, że podatek płaci się od przychodu, a nie od dochodu. Wobec tego ryczałt nie będzie korzystny dla copywriterów, którzy mają wysokie koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stawka ryczałtu w przypadku copywriterów jest bardzo atrakcyjna. Wynosi 5,5%.

Składka zdrowotna wynosi:

  • dla przychodów do 60 tys. rocznie – ok. 335 zł miesięcznie;
  • dla przychodów w przedziale 60 tys. zł – 300 tys. zł – ok. 560 zł miesięcznie;
  • dla przychodów powyżej 300 tys. zł – ok. 1007 zł miesięcznie.

50% zapłaconych składek zdrowotnych może być odliczona w ciągu roku od przychodu.

Dodatkowo prowadząc działalność gospodarczą copywriter poniesie koszty składek ZUS. Mały ZUS wynosi obecnie ok. 280 zł, a duży ok. 1200 zł.

Podsumowanie – jak rozliczać się jako copywriter?

Podsumowując, copywriter może rozliczać się z urzędem skarbowym w różny sposób – z umowy o dzieło, a nawet pracę czy zlecenia. Ostatnio dużą popularnością cieszy  się także prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez copywritera freelancera. Na pewno każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidulanie i wybrać opcję najkorzystniejszą dla danej osoby. Przed wyborem danej formy rozliczania się z urzędem skarbowym, warto policzyć wysokość podatków i składek ZUS, w zależności od wysokości zarobków. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą podatkowym.

Aleksandra Trocińska

Doradca podatkowy. Prezes firmy doradczej DCF TAX. Pomaga przedsiębiorcom w prawidłowym rozliczaniu podatków, doradza, jak optymalnie i zgodnie z prawem obniżać obciążenia podatkowe w firmie.