fbpx

Po krótkiej przerwie wracamy do cyklu, w którym dzielimy się z Wami odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące copywritingu. Dziś skupimy się na bardzo ważnym temacie, jakim jest rozliczenie z copywriterem.

W jaki sposób można rozliczyć się z copywriterem?

Najczęściej spotykanym sposobem jest rozliczenie z copywriterem na podstawie faktury lub rachunku (w tym również rachunku z tytułu działalności nierejestrowanej, który mogą wystawić osoby nieprowadzące działalności gospodarczej). Wielu copywriterów pracuje także w oparciu o umowę o dzieło, bądź rozlicza się poprzez platformy typu Useme.

Co to jest „zzs”?

 „Zzs” to znaki ze spacjami – jednostka, za pomocą której przeważnie rozliczają się copywriterzy. Ceny usług copywriterskich w większości uzależnione są od długości tekstu, czyli liczby napisanych znaków. Stawki często ustalane są w przeliczeniu na 1000 zzs. Oczywiście niektórzy copywriterzy wyceniają swoje teksty indywidualnie i podają kwotę za zrealizowanie zlecenia, niezależnie od liczby znaków. Jak możemy sprawdzić, ile znaków zawiera nasz tekst? Informację tę znajdziemy w statystyce wyrazów w Wordzie. Dla uproszczenia można też przyjąć, że jedna strona A4 znormalizowanego tekstu (Times New Roman 12, interlinia 1,5) ma ok. 2300 zzs.

Co to jest „zbs”?

Analogicznie do powyższej odpowiedzi, „zbs” to znaki bez spacji – jednostka służąca do rozliczania tekstu według jego objętości. Jest jednak znacznie rzadziej stosowana niż „zzs”. Podpisując umowę z copywriterem, warto dobrze przyjrzeć się zapisom, aby nie doszło do niedopowiedzenia w kwestii obliczania stawki (zobacz też nasz artykuł: „Umowa z copywriterem – o czym należy pamiętać”).

Czym jest arkusz wydawniczy lub strona znormalizowana?

Są to kolejne nazwy jednostek, określające objętość tekstu, ułatwiające jego rozliczenie. Przyjmuje się, że strona znormalizowana to 1800 zzs, natomiast arkusz wydawniczy (raczej niestosowany w rozliczeniach z copywriterem, stosuje się go częściej w odniesieniu do redakcji i korekty tekstu) to 40 000 zzs.

Dlaczego nie rozliczamy tekstu za stronę?

Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: ponieważ strona stronie nierówna. Wystarczą inne ustawienia marginesów, interlinii czy czcionki, a liczba stron tego samego tekstu może diametralnie się zmienić.

Czy poprawki do tekstu powinny być zawarte w podstawowej cenie usługi?

Wszystko zależy od ustaleń z copywriterem. Umowa (ustna lub pisemna) powinna obejmować m.in. również kwestię poprawek, a więc tego, czy i ile poprawek copywriter uwzględnia w cenie usługi. W Mint Concept w podstawowej cenie zawsze zawiera się jedna tura poprawek.

Z czego wynikają tak duże różnice w stawkach copywriterów?

Stawki zależą oczywiście od rodzaju tekstu (tego, czy jest np. specjalistyczny lub ekspercki) oraz doświadczenia i renomy danego copywritera. Zlecając tekst studentowi, który traktuje copywriting jako dodatkowe źródło dochodu, oraz agencji reklamowej, możemy spodziewać się bardzo różniących się stawek, ale również… różnej jakości tekstów!

Przypominamy, że odpowiedzi na pozostałe pytania znajdziesz w artykułach: Copywriting FAQ – podstawowe pytania oraz Copywriting FAQ – współpraca z copywriterem.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych tekstów copywriterskich, zapraszamy do zakładki Oferta!