fbpx

Jeśli planujesz skorzystać z usług copywriterskich, pierwsza rzecz, jaka powinna Ci przyjść do głowy, to umowa z copywriterem. W niniejszym artykule podpowiadamy, kiedy warto zawrzeć umowę o współpracy i jakie informacje powinna ona obejmować.

Kiedy zawrzeć umowę o współpracy z copywriterem?

Jeżeli planujesz jednorazowy zakup tekstu od copywritera, to zawieranie rozbudowanej umowy o współpracy może wydawać się nadmierną biurokracją. Pisemna umowa to dodatkowe obowiązki w postaci przygotowania poprawnej pod kątem prawnym treści umowy, wydruku, podpisania przez obie strony i wysyłki pocztą. No chyba, że strony umowy posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, to sprawa jest znacznie prostsza i szybsza. Jednak w Polsce nadal jest to rzadkie, zwłaszcza wśród małych przedsiębiorstw. Pamiętaj bowiem, że skan podpisanej umowy nie oznacza, że umowa ta została skutecznie podpisana. Będzie miała ona taką samą moc prawną jak ustalenia mailowe, czy na czacie na portalu społecznościowym.

Może się okazać zatem, że więcej czasu poświęcimy na same formalności niż rzeczywistą pracę nad zleceniem. Po prostu zawarcie rozbudowanej umowy w przypadku drobnych zleceń będzie mało opłacalne kosztowo i czasowo. Nie zniechęcam oczywiście do zawierania także w takich przypadkach pisemnej umowy o współpracy. Umowa z copywriterem ma bowiem chronić przede wszystkim interesy przedsiębiorcy jako zlecającego. Jednakże przy tego rodzaju jednorazowych współpracach, gdzie wynagrodzenie nie jest bardzo wysokie, wystarczą w zupełności ustalenia mailowe. Są one również wiążące dla stron, a dobrze spisane warunki współpracy będą chroniły przedsiębiorcę w razie ewentualnego sporu. Oczywiście nie mamy tak trwałej ochrony jak przy pisemnej umowie, np. nie mamy pewności, kto siedzi po drugiej stronie, czy jest profesjonalistą itd. Jednak w przypadku drobnych zleceń, pojawia się pytanie, jak bardzo nam na tej ochronie nam zależy. Teoretycznie jeżeli copywriter nie wywiąże się z wykonania zlecenia, szybko znajdziemy innego, który nam pomoże.

Na pewno zalecanym jest zawieranie umów pisemnych przy dużych wartościowo zleceniach, w szczególności, gdy współpraca ma mieć charakter trwały. W takim wypadku już na początku współpracy z danym copywriterem, warto podpisać z nim umowę. Będziemy mieli gwarancję tego, z kim pracujemy, pisemne zobowiązanie się do wykonywania usług według uzgodnionych warunków. W umowie można wpisać dosłownie wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i co nie narusza zasad współżycia społecznego. Daje to duże możliwości co do ustalenia warunków współpracy z copywriterem.

Co powinna zawierać umowa z copywriterem

Z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejsze jest zawarcie w umowie o współpracy z copywriterem klauzuli o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na określonych polach eksploatacji. Dzięki temu uzyskasz możliwość publikacji treści np. na swojej stronie internetowej bez podawania nazwiska autora. Zyskasz również gwarancje, że copywriter nie sprzeda drugi raz tej samej treści komuś innemu, czyli nie będzie czerpał korzyści z utworu. Tym samym uzyskasz unikalną treść na potrzeby swojej działalności. Więcej o prawach autorskich dowiesz się w artykule pt. „Autorskie prawa osobiste i majątkowe – które przekazuje Ci copywriter?”.

Drugim ważnym aspektem jest zapis w umowie klauzuli o zachowaniu poufności informacji powziętych przez copywritera w trakcie świadczenia dla Ciebie usług. W pewnym sensie uzyskasz gwarancję niezdradzania przez copywritera tajemnicy Twojego przedsiębiorstwa, np. Twojego unikatowego know-how dotyczącego produktów, usług, obsługi klienta itd. Możesz też zakazać copywriterowi tego, aby ujawniał w jakikolwiek sposób, że Tobą współpracuje.

Co do innych postanowień umownych, które możesz zawrzeć w treści umowy, to istotne będą na pewno warunki co do wypłaty wynagrodzenia, np.:

  • czy jest ono płacone w całości po wykonaniu dzieła, czy wypłacana jest zaliczka,
  • czy copywriter wystawi Ci rachunek lub fakturę, albo czy Ty za niego będzie odprowadzał podatek jako płatnik.

Poza tym w umowie zastrzeż termin wykonania prac oraz warunki co do jej wypowiedzenia.

Brak umowy pisemnej

Jeżeli uważasz, że pisemna umowa to zbędne formalności lub współpraca z copywriterem będzie raczej drobna, warto, abyś w mailu zastrzegł informację o tym, że copywriter przeniesie na Ciebie majątkowe prawa autorskie do utworu. To minimum formalności, o których powinieneś pamiętać i ma dla Ciebie bardzo istotne znaczenie prawne. Reszta to zupełna dowolność.

Podsumowując, przy podejmowaniu współpracy z copywriterem, warto oszacować ryzyko, jakie ponosimy jako przedsiębiorcy. Jeżeli zamawiamy unikatowe teksty, obawiamy się plagiatu, zależy nam na poufności, ale też innych aspektach, jak np. terminowość w wykonaniu prac, warto podpisać umowę o współpracy z copywriterem. Jeżeli jednak współpraca ma charakter drobny, jednorazowy, to wystarczą zwykłe ustalenia mailowe. Oczywiście nawet w takim wypadku warto się zabezpieczyć i „zmusić” copywritera do wyrażenia w treści maila zgody na przeniesienia majątkowych praw autorskich do tekstu oraz np. zachowanie poufności współpracy.

Zapraszamy również do lektury odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące współpracy z copywriterem (część 1; część 2; część 3).